Aktywność jest kobietą


Rzetelny detektyw to taki, który mówi o wszystkich aspektach związanych z różnymi ewentualnymi trudnościami, jakie może napotkać przy realizacji zleconej usługi. Uprzedza o ryzyku niepowodzenia, co jest dozwolone, a co nie.

Czego można użyć w sądzie, jakie jest ryzyko posłużenia się informacjami w sposób niewłaściwy, przejrzystość finansowa w rozliczaniu się z Zleceniodawcą. Detektyw, który mówi, że jest w stanie wykonać każde zlecenie pozytywnie jest człowiekiem nieodpowiedzialnym, a wynika to z krótkiego doświadczenia zawodowego.