Bon energetyczny


Bon energetyczny

Wniosek  składamy w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. Wniosek  złożony po terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

Bon Energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo:

- gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie przekraczała kwoty 2500 zł,

- gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

Przy przekroczeniu tego limitu. Bon energetyczny będzie wypłacony w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę.

Kwota bonu energetycznego jaka zostanie wypłacona:

  • 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  • 400 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  • 500 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  • 600 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wyższe świadczenie dla gospodarstwa, w którym główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną, będzie przysługiwać jeśli było to wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 1 kwietnia 2024 r.

Wyższa kwota bonu energetycznego jaka zostanie wypłacona :

  • 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  • 800 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  • 1000 zł   - gospodarstwu domowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  • 1200 zł   - gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

 

 Jak złożyć wniosek o bon energetyczny?

Wnioski można składać:

  •  elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP –  od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. (proszę pamiętać, że należy podpisać podpisem elektronicznym zarówno pismo przewodnie jak i załączony wniosek o bon energetyczny)
  • tradycyjnie (papierowo) – od sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej ul. Białostocka 5, 18 -106 Turośń Kościelna.

  Plik do pobrania : Wzór wniosku bon energetyczny 2024 r