Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


W przypadku gdy Osoba z Twojego otoczenia lub jakaś instytucja w trosce o Ciebie postanowi napisać do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosek z prośbą o zbadanie czy jesteś osobą uzależnioną, w nastepnym kroku zaprosimy Cię na rozmowę, aby wyjaśnić tę sprawę i wspólnie znaleźć dobre rozwiązanie. W trakcie spotkania z Komisją dowiesz się jakie są możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją – są one przedstawione poniżej.

Jeśli powiesz TAK uzależnienie to mój problem i chcę sobie z nim poradzić – Komisja zaproponuje Ci podjęcie dobrowolnego leczenia w Poradni Odwykowej.

  • Otrzymasz adresy i kontakty aby umówić się na pierwszą wizytę do specjalisty od spraw uzależnień, który będzie pomagał Ci w poradzeniu sobie z tym problemem. Rozmowy z nim nazywane są terapią i są nieodpłatne.
  • To specjalista zadecyduje o formie i czasie trwania Twojej terapii oraz o momencie jej zakończenia.
  • Sam nie będziesz mógł przerwać leczenia – jeśli tak się stanie Komisja ma obowiązek skierowania Twojej sprawy na drogę sądową. W sprawie sądowej sędzia Sądu Rodzinnego w Białymstoku decyduje czy zapadnie wyrok o zobowiązanie Cię do podjęcia leczenia odwykowego.
  • Poprosimy Cię o dostarczenie do Komisji raz w miesiącu zaświadczenia o ilości rozmów odbytych z terapeutą. Członkowie Komisji ze swojej strony również sprawdzają czy kontynuujesz leczenie.

Jeśli powiesz NIE i uważasz, że nie jesteś osobą uzależnioną – Komisja zleci wykonanie wywiadu środowiskowego przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz badanie biegłego do spraw uzależnień, który po spotkaniu z Tobą stwierdzi czy jesteś osobą uzależnioną i sporządzi pisemnie swoją opinię.

  • Jeśli biegły nie znajdzie u Ciebie objawów uzależnienia Gminna Komisja na tym kończy swoją pracę.
  • Jeśli biegły stwierdzi, że jesteś osobą uzależnioną Gminna Komisja ma obowiązek przekazać Twoją sprawę do Sądu Rodzinnego w Białymstoku – może zapaść wyrok o zobowiązanie Cię do podjęcia leczenia odwykowego. 

Z poważaniem,
Członkowie Komisji

Podstawa prawna
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277)

 

Informacja przeznaczona dla osób g/Głuchych i słabosłyszących, poszukujących
pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu

„Anonimowi Alkoholicy oferują spotkania online dla osób g/Głuchych tłumaczone na polski język migowy (PJM) oraz osób słabosłyszących z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie http://www.glusi-aa.pl".

Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z Zespołem AA ds. Osób g/Głuchych i Słabosłyszących. tel. 660 467 849 mail: kontakt.aa.glusi@gmail.com

Informacja o Wspólnocie oraz zaproszenie-film :
https://www.youtube.com/watch?v=3b8xVmWPaYs&feature=emb_logo&ab_channel=AnonimowiAlkoholicy

 

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie
od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania GOPS w Turośni Kościelnej będzie pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 
W przypadku konieczności osobistego kontaktu z GOPS w Turośni Kościelnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.