Harmonogram składania wniosków


Wersje papierowe wniosków dotyczących świadczeń można pobrać z zakładek poszczególnych świadczeń w panelu bocznym, oraz złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna w godzinach: 7:30 – 15:30

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (85)715-80-19

 

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie
od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania GOPS w Turośni Kościelnej będzie pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 
W przypadku konieczności osobistego kontaktu z GOPS w Turośni Kościelnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.