Program "Dobry Start"


Przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej poinformuje wnioskodawcę o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Wysyłanie informacji dotyczącej przyznania świadczenia GOPS w Turośni Kościelnej będzie realizował poprzez adres poczty elektronicznej: gops@turosn.pl

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry Start”

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start
Załączniki do wniosku

Wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
ul. Białostocka 5

poniedziałek: w godzinach 8:30 do 16:30
od wtorku do piątku: w godzinach od 07:30 do 15:30