Program "Dobry Start"


Składanie wniosków on-line jest możliwe za pośrednictwem portalu


1 lipca rusza nabór wniosków do programu „Dobry start”. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka – niezależnie od dochodów. – Wnioski, podobnie jak w poprzednich latach, można szybko i łatwo złożyć online.

 • Dla kogo wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!

 • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, co ważne, od 2019 r. świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).
 • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Program Dobry Start nie obejmuje także studentów.
 • Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać zarówno drogą tradycyjną (np. drogą pocztową) – od 1 sierpnia, jak i szybko i wygodnie drogą elektroniczną m.in. za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, a także Platformy Usług Elektronicznych ZUS – już od 1 lipca.

Nabór wniosków potrwa do końca listopada.

Lista banków uczestniczących w programie:

 • Alior Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A./Inteligo
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • SGB-Bank S.A.

Przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej poinformuje wnioskodawcę o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Wysyłanie informacji dotyczącej przyznania świadczenia GOPS w Turośni Kościelnej będzie realizował poprzez adres poczty elektronicznej: gops@turosn.pl

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry Start”

 

Wnioski w formie tradycyjnej od 1 sierpnia będą przyjmowane
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
ul. Białostocka 5

poniedziałek: w godzinach 8:30 do 16:30
od wtorku do piątku: w godzinach od 07:30 do 15:30

Pliki do pobrania

icon Załącznik_do_wniosku_o_ustalenie_prawa_do_świadczenia_dobry_start

(załącznik należy wypełnić i dołączyć do wniosku w przypadku wnioskowania o świadczenie na 6 i kolejne dziecko)

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie
od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania GOPS w Turośni Kościelnej będzie pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 
W przypadku konieczności osobistego kontaktu z GOPS w Turośni Kościelnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.