Przedłużenie terminu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych


Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych nie później niż do dnia 30 września 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury mogą składać wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe z opłaconych faktur dokumentujących dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.