Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej informuje, iż został opublikowany nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Od dnia 19 stycznia 2024 roku wnioski można składać w w/w Ośrodku przy ulicy Białostockiej 5 w Turośni Kościelnej.

wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

 

Więcej informacji znajduję się w zakładce „dodatek osłonowy”