Zespół Interdescyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie


POUCZENIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE.pdf

 

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego - w obszarze gminy. Zespół to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie. W Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej działa Punkt Konsultacyjny w pokoju kierownika GOPS, gdzie każdy mieszkaniec gminy może przyjść w godzinach urzędowania tj. poniedziałek od 8:30 do 16:30, wtorek - piątek od 7:30 do 15:30 i uzyskać pomoc oraz wsparcie.

SKŁAD ZESPOŁU TO PRZEDSTAWICIELE:
- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Policji,
- oświaty,
- ochrony zdrowia,
- organizacji pozarządowych,
- kuratorów sądowych

czasami również:
- prokuratorów,
- przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w  rodzinie.

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:
- integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni się znacząco od składu Zespołu. Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 

Placówki udzielające pomocy:

 

Lp.

Nazwa instytucji/organizacji

Adres instytucji/organizacji

Telefon

Adres mailowy

1

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PRZY PCPR W BIAŁYMSTOKU

UL. SŁONIMSKA 15/1

15-028 BIAŁYSTOK

(085) 732-27-33

pcpr.bialystok@interia.pl

2

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

UL. BIAŁOSTOCKA 5

18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA

(085) 715-80-18

(085) 715-80-19

gops@turosn.pl

 

3

DOM DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNEM

MIESZKANIA CHRONIONE

16-060 ZABŁUDÓW

(085) 717- 71-35

(085) 717- 71-34

501-277-120

anna.zieniewicz@poczta.onet.pl

4

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU

UL. SŁONIMSKA 15/1

15-028 BIAŁYSTOK

85 732 27 35

85 732 17 72

85 732 24 46

85 740 39 65

85 740 39 09

 pcpr.bialystok@interia.pl

5

KOMISARIAT POLICJI W ŁAPACH

UL. GŁÓWNA 5

18-100 ŁAPY

telefon dyżurny:
47 712 42 12

telefony do dzielnicowych:

miejscowości:
Bojary, Borowskie Cibory, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Olki, Borowskie Skórki,Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Chodory, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Dołki, Iwanówka, Juraszki, Lubejki, Niecki, Pomigacze, Piećki, Stoczki, Turośń Dolna, Turośń Kościelna (ulice: Białostocka, Dworska, Lipowa, Wysokie)

Starszy Dzielnicowy
aspirant sztabowy 
Mariusz Gąsowski

telefon komórkowy
885 997 183
telefon stacjonarny 
47 71 282 03

miejscowości:
Baciuty Kolonia, Baciuty Stacja, Baciuty Wieś, Barszczówka, Dobrowoda, Markowszczyzna, Tołcze (ulice: Kwiatowa), Topilec, Topilec Kolonia, Trypucie, Zalesiany, Zawady, Niewodnica Korycka (ulice: Bajkowa, Dębowa, Jodłowa, Kościuszki , Kwiatowa, Leśna, Makowa, Nadrzeczna, Olchowa, Piaskowa, Pogodna, Słoneczna, Wesoła, Wiosenna, Zagumienna, Ziołowa), Niewodnica Kościelna (ulice: 26 Pułku Piechoty LWP, Brzozowa, Bukowina, Cedrowa, Dąbrowskiego, Dębowa, Gajowa, Graniczna, Grzybowa, Jaśminowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Krótka, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna Polana, Łąkowa, Miętowa, Mostowa, Myśliwska, Ogrodowa, Okrężna, Polna, Podleśna, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Stawowa, Środkowa, Świerkowa, Topole, Trakt Napoleoński, Wczasowa, Zaułek, Zdrojowa)

aspirant
Kazimierz Twarowski

telefon komórkowy
885 997 184
telefon stacjonarny
47 71 282 37

 

 

www.bialystok.policja.gov.pl

(STRONA INTERNETOWA)

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.lapy3@bk.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.lapy9@bk.policja.gov.pl

 

 

  

6

PRZYCHODNIA LEKARSKA NZOZ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

UL. BIAŁOSTOCKA 7

18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA

(085) 6505-279

 

7

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

UL. BIAŁOSTOCKA 5

18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA

(085) 715-80-18

gops@turosn.pl

 

8

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU

IV WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

UL. MICKIEWICZA 103

15-950 BIAŁYSTOK

(085) 66-56-510

boi@bialystok.sr.gov.pl

9

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE „DROGA”

UL. PROLETARIACKA 21

15-100 BIAŁYSTOK

(085) 652-47-17

 

10

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

UL. STORCZYKOWA 5

15-644 BIAŁYSTOK

(085) 663-56-76

 

11

GRUPA RODZINNA AL - ANON „WENUS”

UL. ZAMBROWSKA 24

16-001 KLEOSIN

(BUDYNEK KSIĘŻY WERBISTÓW, WEJŚCIE BOCZNE Z LEWEJ STRONY)

 

SPOTKANIA– WE WTORKI GODZ. 18.00

 

www.al-anon.org.pl

 

(STRONA INTERNETOWA)

12

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ NZOZ BIAŁYSTOK

UL. SUKIENNA 11 A

15-881 BIAŁYSTOK

(085) 740-45-50

 
 
Siedziba zespołu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
Adres:
Turośń Kościelna
 ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
tel. 85 715-80-18
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego: Marlena Banel

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie
od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania GOPS w Turośni Kościelnej będzie pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 
W przypadku konieczności osobistego kontaktu z GOPS w Turośni Kościelnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.