Nasze projekty


AKTYWNOŚĆ JEST KOBIETĄ!

W celu trwałego zwiększenia zdolności zatrudnieniowej Kobiet opracowano kompleksowy, zindywidualizowany program wsparcia: każda uczestniczka wypracuje z doradcą zawodowym IPD i przejdzie grupowy warsztat poradnictwa zawodowego. W celu uważnego przyjrzenia się własnym strategiom osiągania sukcesu i poznania technik aktywnego poszukiwania pracy będzie miała indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. 40 uczestniczek przejdzie szkolenie zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych. 36 kobiet odbędzie 3-miesięczne staże zawodowe, podczas których nabędzie doświadczenie zawodowe, a najbardziej aktywne - zostaną zatrudnione. Kobiety otrzymają spersonalizowaną opiekę, stypendia szkoleniowe i stażowe oraz możliwość zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia grupowe i staże. Wsparcie dostosowane jest do osób z niepełnosprawnościami.

Oferowane formy wsparcia dla każdej uczestniczki:
- opracowanie indywidualnych planów działania przez doradców zawodowych
- 5-dniowe warsztaty poradnictwa zawodowego „KROK DO AKTYWNOŚCI"
- bezpłatne kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Beneficjentek
- stypendia szkoleniowe dla uczestniczek kursów zawodowych
- indywidualne pośrednictwo pracy
- płatne 3-miesięczne staże zawodowe (1017,40 PLN za każdy miesiąc)


Uczestniczki nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.
Ponadto oferujemy zwrot kosztów dojazdu na wsparcie grupowe, kursy zawodowe oraz staże.


Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami są przyjmowane w Biurze Projektu przy ul. Legionowej 30 lok. 205 w Białymstoku w godz. 9.00-15.00.

Regulamin projektu (do pobrania)

Karta zgłoszeniowa (do pobrania)

ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ! - 85 746 40 50

***

formularz zgłoszeniowy do pobrania (pdf)

***

***

DROGIE MAMY, MAMY COŚ DLA WAS!

***

AKTYWNA I OTWARTA INTEGRACJA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń oraz staży zawodowych na stronie internetowej

http://aktywnaiotwartaintegracja.pl/

***

Rekrutcja uzupełniająca

"Aktywna integracja szansą na sukces"

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie

Gmin Górnej Narwii-"Aktywna integracja szansą na sukces"

Niezbędne dokumenty mogą Państwo pobrać na naszej stronie.

Regulamin rekrutacjiinformacja o projekciedeklaracja uczestnika.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85 6505 138

lub w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwii, ul. Lipowa 4, Turośń Kościelna.

 

***

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektu na stronie internetowej

http://www.normalnaprzyszlosc.org/kruszymymury/index.php/projekt

***