Gminna Komisja Rrozwiązywania Problemów Alkoholowych


W przypadku gdy Osoba z Twojego otoczenia lub jakaś instytucja w trosce o Ciebie postanowi napisać do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosek z prośbą o zbadanie czy jesteś osobą uzależnioną, w nastepnym kroku zaprosimy Cię na rozmowę, aby wyjaśnić tę sprawę i wspólnie znaleźć dobre rozwiązanie. W trakcie spotkania z Komisją dowiesz się jakie są możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją – są one przedstawione poniżej.

Jeśli powiesz TAK uzależnienie to mój problem i chcę sobie z nim poradzić – Komisja zaproponuje Ci podjęcie dobrowolnego leczenia w Poradni Odwykowej.

  • Otrzymasz adresy i kontakty aby umówić się na pierwszą wizytę do specjalisty od spraw uzależnień, który będzie pomagał Ci w poradzeniu sobie z tym problemem. Rozmowy z nim nazywane są terapią i są nieodpłatne.
  • To specjalista zadecyduje o formie i czasie trwania Twojej terapii oraz o momencie jej zakończenia.
  • Sam nie będziesz mógł przerwać leczenia – jeśli tak się stanie Komisja ma obowiązek skierowania Twojej sprawy na drogę sądową. W sprawie sądowej sędzia Sądu Rodzinnego w Białymstoku decyduje czy zapadnie wyrok o zobowiązanie Cię do podjęcia leczenia odwykowego.
  • Poprosimy Cię o dostarczenie do Komisji raz w miesiącu zaświadczenia o ilości rozmów odbytych z terapeutą. Członkowie Komisji ze swojej strony również sprawdzają czy kontynuujesz leczenie.

Jeśli powiesz NIE i uważasz, że nie jesteś osobą uzależnioną – Komisja zleci wykonanie wywiadu środowiskowego przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz badanie biegłego do spraw uzależnień, który po spotkaniu z Tobą stwierdzi czy jesteś osobą uzależnioną i sporządzi pisemnie swoją opinię.

  • Jeśli biegły nie znajdzie u Ciebie objawów uzależnienia Gminna Komisja na tym kończy swoją pracę.
  • Jeśli biegły stwierdzi, że jesteś osobą uzależnioną Gminna Komisja ma obowiązek przekazać Twoją sprawę do Sądu Rodzinnego w Białymstoku – może zapaść wyrok o zobowiązanie Cię do podjęcia leczenia odwykowego. 

Z poważaniem,
Członkowie Komisji

Podstawa prawna
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277)