Klub Seniora


KOMUNIKAT SPECJLANY

W związku z podjęciem kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 w Polsce, sztab kryzysowy z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 do 25 marca 2020 roku instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

Nie odbędzie się zaplanowane w terminie 12 marca 2020 wyjście do Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Informujemy także o odwołaniu najbliższych spotkań klubowych. Szczegółowe informacje u Koordynatora (tel. 606 493 228)

 

Witamy na stronie Klubu Senior+

 

Klub Senior+ w Turośni Kościelnej funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego "Senior+" n alata 2015-2020, stanowiącego do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senio-WIGOR" na lata 2015-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254).

Cel działania Klubu:
Klub Senior+ w Turośni Kościelnej to miejsce spotkań mieszkańców gminy Turośń Kościelna w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. Celem Klubu Senior+ w w Turośni Kościelnej jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego.

 

Oferta Klubu:
Klub oferuje Seniorom m.in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne, spotkania integracyjne.
Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:

  •  stałych sekcji,
  •  warsztatów tematycznych,
  • spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogółnodospnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.,
  • innych form rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

Samorząd uczestników Klubu:
Samorząd uczestników reprezentuje Rada Klubu Senior+ w Turośni Kościelnej, której kadencja trwa 12 miesięcy.