Klub Seniora


  Witamy na stronie Klubu Senior+

 

 Klub Senior+ w Turośni Kościelnej funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, stanowiącego do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senio-WIGOR" na lata 2015-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254).

Cel działania Klubu:
Klub Senior+ w Turośni Kościelnej to miejsce spotkań mieszkańców gminy Turośń Kościelna w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. Celem Klubu Senior+ w Turośni Kościelnej jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego.

 

Oferta Klubu:
Klub oferuje Seniorom m.in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne, spotkania integracyjne.
Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:

  •  stałych sekcji,
  •  warsztatów tematycznych,
  • spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogółnodospnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.,
  • innych form rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

Samorząd uczestników Klubu:
Samorząd uczestników reprezentuje Rada Klubu Senior+ w Turośni Kościelnej, której kadencja trwa 12 miesięcy.

 

 

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie
od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania GOPS w Turośni Kościelnej będzie pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 
W przypadku konieczności osobistego kontaktu z GOPS w Turośni Kościelnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.