Terminarz spotkań


Klub Seniora w Turośni Kościelnej działa codziennie

od poniedziałku do piątku w godz. 11.30- 15.30

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury ul. Lipowa 109.

 

 Uczestnicy grup tematycznych oraz Rada Programowa spotykają się w terminach wcześniej ustalonych.

Harmonogram Sierpień 2023r.

05.08.2023r.- godz.11.00- Przygotowania do akcji charytatywnej

06.08.2023r. -godz.13.00 -Stadion akcja charytatywna

08.08.2023r. -godz.11.00 -Spotkanie seniorów

10.08.2023r. -godz.15.15 -Zajęcia taneczne

17.08.2023r. -godz.11.00- Ustalenie menu na Fiestę

19.08.2023r.- godz. 13.00 -Fiesta, namiot i występ taneczny (15.30)

20.08.2023r. -godz. 13.00 -Fiesta

22.08.2023r. -godz.11.00 -Spotkanie ogólne

29.08.2023r. -godz. 10.00 -Rada Seniorów

29.08.2023r.-godz.11.00- Spotkanie ogólne seniorów

30.08.2023r.-godz. 11.00- Zajęcia rękodzieło- makrama

30.08.2023r.-godz. 15.15- Zajęcia taneczne

31.08.2023r.-godz. 11.00- Wizyta w Olejowych Smakach

 

*Harmonogram może ulec zmianie.