Terminarz spotkań


Klub Seniora w Turośni Kościelnej działa codziennie

od poniedziałku do piątku w godz. 11.30- 15.30

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury ul. Lipowa 109.

 

 Uczestnicy grup tematycznych oraz Rada Programowa spotykają się w terminach wcześniej ustalonych.

  Harmonogram lipiec 2021r.

5 lipiec (wtorek) o godzinie 12:00 - Supraśl - wizyta w „Kniei” inf. sanatorium

8 lipiec (czwartek) o godzinie 11:00 - (Zbiórka UG) Hołówki „Szlak Konopielki”- biesiada ( Akordeon)

10 lipiec (sobota) o godzinie 17:00  stadion – piknik Balonowy- własny koszyczek

11 lipiec (niedziela) o godzinie 17:00 film dla dzieci- kino plenerowe- boisko szkolne

                                   o godzinie 19:00 film Jocker - dla starszych – boisko szkolne

13 lipiec (wtorek) o godzinie 11:30 - Rada Programowa

                                o godzinie 12:30 - spotkanie Seniorów

14 lipiec (środa) o godzinie 16:00 - zajęcia taneczne

20 lipiec (wtorek) o godzinie 11:30 - Rada programowa

                                o godzinie 12:30 - spotkanie Seniorów – Warsztaty kulinarne

28 lipiec (środa) o godzinie 10:00 - zbiórka Urząd Gminy - wyjazd do Tykocina

30 lipiec (piątek) o godznie 11:30  - uzupełnianie kroniki - spotkanie Seniorów

 

 

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie
od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania GOPS w Turośni Kościelnej będzie pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 
W przypadku konieczności osobistego kontaktu z GOPS w Turośni Kościelnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.