Terminarz spotkań


Klub Seniora w Turośni Kościelnej działa codziennie

od poniedziałku do piątku w godz. 11.30- 15.30

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury ul. Lipowa 109.

 

 Uczestnicy grup tematycznych oraz Rada Programowa spotykają się w terminach wcześniej ustalonych.

Harmonogram Kwiecień 2024r.

09.04.2024r. - godz. 11.00- Spotkanie Rady Programowej

09.04.2024r. - godz. 11.00- Spotkanie ogólne Klubu Seniora

10.04.2024r. - godz. 17.00- Zajęcia Fitness

15.04.2024r. - godz. 10.00- Dzień Ziemi - sprzątanie okolicy

15.04.2024r. - godz. 17.00- Zajęcia Fitness

17.04.2024r. - godz. 11.00- Wizyta Seniorów z Gminy Nowe Piekuty

17.04.2024r. - godz. 17.00- Zajęcia Fitness

18.04.2024r. - godz. 08.00- Wyjazd do Drohiczyna

23.04.2024r. - godz. 10.00- Spotkanie Rady Programowej

23.04.2024r. - godz. 10.00- Spotkanie ogólne Klubu Seniora

25.04.2024r. - godz. 10.00- Wizyta w Olejowych Smakach- masaż

30.04.2024r. - godz. 10.00- Spotkanie Rady Programowej

30.04.2024r. - godz. 11.00- Spotkanie ogólne Klubu Seniora

 

*Harmonogram może ulec zmianie.