Terminarz spotkań


Klub Seniora w Turośni Kościelnej działa codziennie

od poniedziałku do piątku w godz. 11.30- 15.30

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury ul. Lipowa 109.

 

 Uczestnicy grup tematycznych oraz Rada Programowa spotykają się w terminach wcześniej ustalonych.

  

Harmonogram wakacyjny (lipiec 2022r.)

03.07.2022r.- godz. 16:00 - udział w potańcówce Dyskoteka "Nad Zalewem" w Wasilkowie

19.07.2022r.- godz. 11:00 - Spotkanie ogólne Klubu Seniora, prelekcja Pana Henryka

20.07.2022r.- godz. 15:15 -  Zajęcia taneczne

26.07.2022r.- godz. 11:00 - Spotkanie ogólne Klubu Seniora

 

Harmonogram może ulec zmianie.

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie
od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania GOPS w Turośni Kościelnej będzie pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 
W przypadku konieczności osobistego kontaktu z GOPS w Turośni Kościelnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.