Kontakt do Klubu Seniora


 

Kontakt:
Klub SENIOR+ w Turośni Kościelnej
ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna

Koordynator Klubu Seniora
Zdzisław Narel

tel. 606 493 228, 
adres e-mail: senior@turosn.pl

Funkcjonowanie Klubu:

Klub mieści się w budynku Świetlicy Wiejskiej w Turośni Kościelnej

ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna

spotkania uczestników w każdy czwartek od godziny 11:00 do 14:00

 

Podmiot prowadzący:
Gmina Turośń Kościelna
jednostka organizacyjna: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5


adres do korespondencji:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
tel. 85 715 80 18 , 85 715 80 19 w godzinach: pon.08:30-16:30, wt. - pt. 7:30 – 15:30