Kontakt do Klubu Seniora


Kontakt:
Klub SENIOR+ w Turośni Kościelnej
ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna

https://www.facebook.com/Klub-Seniora-w-Turo%C5%9Bni-Ko%C5%9Bcielnej-108836347922475/

Kierownik Klubu Senior+
mgr Maria Busłowska
tel. 660 030 209,  adres e-mail: senior@turosn.pl

Funkcjonowanie Klubu:

Klub mieści się w budynku Świetlicy Wiejskiej w Turośni Kościelnej

ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna

 

Podmiot prowadzący:
Gmina Turośń Kościelna
jednostka organizacyjna: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5


adres do korespondencji:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
tel. 85 715 80 18 , 85 715 80 19 w godzinach: pon.08:30-16:30, wt. - pt. 7:30 – 15:30