Projekty


cis projekt

 

Centrum Integracji Społecznej PRZYSTAŃ w Łapach przedstawia ankietę zgłoszeniową do udziału w projekcie: pobierz

*****

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie oferuje możliwość uzupełnienia wykształcenia na poziomie szkoły podstawowej (kl. VII i VIII) - w formie przyuczenia do zawodu, oraz szkoły branżowej I stopnianauka zawodu.
Kształcimy i wspieramy wychowanie uczniów, którzy nie radzą sobie w środowisku lokalnym, nie realizują obowiązku szkolnego, pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych.
Kandydaci muszą mieć ukończony 15 (istnieje także możliwość rekrutowania osób, które nie ukończyły 15 roku życia – pod warunkiem, że ukończą 15 lat w tym roku kalendarzowym do 31.12.2020 ) i nieukończony 18 rok życia w chwili przyjęcia.
Przyjmujemy w zasadzie w ciągu całego roku szkolnego, każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie.
Zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz fachową opiekę nauczycieli, wychowawców, instruktorów ( poziom nauczania dopasowany indywidualnie do potrzeb i możliwości młodego człowieka) oraz wsparcie psychologa, terapeuty uzależnień, pedagoga.
W budynku Ośrodka znajduje się szkoła, doskonale wyposażone warsztaty szkoleniowo produkcyjne ( krawieckie, budowlane, fryzjerskie i gastronomiczne) oraz internat.
Uczestniczymy w programach Erasmus +. stażach zagranicznych POWER oraz innych wymianach międzynarodowych poszerzających umiejętności zawodowe.
 
Poniżej link ze szczegółami i dokumentami do pobrania na rok szkolny 2020/21.
https://podlaska.ohp.pl/wpis/69/rekrutacja-osiw-wasilkow
Nasz profil na FB. oczywiście zapraszamy do polubienia profilu i poszczególnych wpisów oraz udostępnianie wydarzeń dotyczących rekrutacji 
https://www.facebook.com/OSiWWasilkow/
Poniżej film prezentujący Ośrodek...od środka.
https://www.facebook.com/OSiWWasilkow/videos/415897362165715/
Serdecznie zapraszamy także do odwiedzenia Ośrodka ( jeśli to będzie możliwe). U nas dni otwarte trwają cały rok.
Pozdrawiam
Małgorzata Jarczewska
Kierownik OSiW w Wasilkowie
ul. Supraślska 21
16 - 010 Wasilków
tel.664 494 821

******

******

AKTYWNOŚĆ JEST KOBIETĄ!

W celu trwałego zwiększenia zdolności zatrudnieniowej Kobiet opracowano kompleksowy, zindywidualizowany program wsparcia: każda uczestniczka wypracuje z doradcą zawodowym IPD i przejdzie grupowy warsztat poradnictwa zawodowego. W celu uważnego przyjrzenia się własnym strategiom osiągania sukcesu i poznania technik aktywnego poszukiwania pracy będzie miała indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. 40 uczestniczek przejdzie szkolenie zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych. 36 kobiet odbędzie 3-miesięczne staże zawodowe, podczas których nabędzie doświadczenie zawodowe, a najbardziej aktywne - zostaną zatrudnione. Kobiety otrzymają spersonalizowaną opiekę, stypendia szkoleniowe i stażowe oraz możliwość zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia grupowe i staże. Wsparcie dostosowane jest do osób z niepełnosprawnościami.

Oferowane formy wsparcia dla każdej uczestniczki:
- opracowanie indywidualnych planów działania przez doradców zawodowych
- 5-dniowe warsztaty poradnictwa zawodowego „KROK DO AKTYWNOŚCI"
- bezpłatne kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Beneficjentek
- stypendia szkoleniowe dla uczestniczek kursów zawodowych
- indywidualne pośrednictwo pracy
- płatne 3-miesięczne staże zawodowe (1017,40 PLN za każdy miesiąc)


Uczestniczki nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.
Ponadto oferujemy zwrot kosztów dojazdu na wsparcie grupowe, kursy zawodowe oraz staże.


Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami są przyjmowane w Biurze Projektu przy ul. Legionowej 30 lok. 205 w Białymstoku w godz. 9.00-15.00.

Regulamin projektu (do pobrania)

Karta zgłoszeniowa (do pobrania)

ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ! - 85 746 40 50

***

formularz zgłoszeniowy do pobrania (pdf)

***

***

DROGIE MAMY, MAMY COŚ DLA WAS!