Projekty


Przeszedłeś wylew? Zastanawiasz się czy po wylewie powrót do pracy jest możliwy?
Chcesz pracować ale musisz zmienić zawód? Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!
> Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.
> Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
tel. 22 50 55 600,
ORK@PFRON.ORG.PL
 > rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

************

Jesteś po wypadku?
Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 857338711

E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Wszystkie osoby zainteresowane projektem „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” zapraszamy na oficjalny fanpage na Facebooku:


https://www.facebook.com/Powr%C3%B3t-do-zdrowia-powr%C3%B3t-do-pracy-109766627020443/

oraz na Instagramie:

https://www.instagram.com/powrot_do_pracy/

Polub profil, obserwuj i bądź na bieżąco!

Materiał prasowy: PFRON

 

 

************

Caritas Diecezji Łomżyńskiej prowadzi Program Pomocy Postpenitencjarnej „KOŁOWROTEK". W ramach Programu podejmowana jest współpraca  ze wszystkimi Zakładami Karnymi i Aresztami Śledczymi z terenu OISW Olsztyn. 

Do kogo skierowany jest program?

Osoby, które opuściły Zakład Karny lub Areszt Śledczy w okresie do 3 miesięcy od dnia opuszczenia ZK/ AŚ oraz ich najbliższa rodzina (mąż/żona, dzieci, rodzice) oraz rodzina osób osadzonych.

Jak pomagamy?

1. Nieodpłatne zakwaterowanie w ośrodku w Czerwonym Borze przez okres 3 mcy
2. Pomoc rzeczowa (żywność, bony na zakupy do Biedronki/Lidla, ubrania, art. Higieniczne, art. Papiernicze, leki )
3. Kurs na prawo jazdy
4. Indywidualne konsultacje z prawnikiem
5. Indywidualne konsultacje z psychologiem
 
Jak zgłosić się po pomoc?
Telefonicznie ( 787 050 185), email (caritaslomzaa@gmail.com) lub listownie (szczegółowe dane kontaktowe w ulotce). Aby uzyskać pomoc należy przesłać skan/zdjęcie lub ksero świadectwa zwolnienia. 
 
UWAGA: do pomocy nie są uprawnione osoby na dozorze elektronicznym
 

 

************

 

********

*****

**************

Projekt pn. „Razem możemy więcej 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 7. POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF.
Projekt skierowany jest do mieszkańców zamieszkujących gminy Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: Turośń Kościelna, Supraśl, Zabłudów, Choroszcz, Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny i M. Białystok
Projekt realizuje Fundacja DIALOG wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA i ELEOS Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdaoskiej.

Regulamin:

Załącznik nr 1 (Karta zgłoszeniowa):

Załącznik nr 2 (Deklaracja):

****

 INSPIRES Sp. z o. o. wraz z partnerem projektu: Stowarzyszeniem Obszarów Wiejskich Podlasie realizuje projekt pt. „Razem możemy więcej” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia przez 72 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z województwa podlaskiego: pow. grajewski, białostocki, m. Białystok, kolneński, łomżyński, m. Łomża.

 

Oferowane wsparcie:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu- Ścieżka reintegracji

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych- Kuźnia optymizmu

 • Poradnictwo specjalistyczne: poradnictwo zawodowe, wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej [Trenera pracy/Trenera aktywności ON], psychologiczne

 • Pośrednictwo pracy

 • Szkolenia zawodowe:

  • Recepcjonista z elementami kadr i płac

  • Technik sprzedaży z obsługą komputera,

  • Pracownik administracyjno - biurowy,

 • Staże – 3 i 4-ro miesięczne

 

Uczestnikom/czkom projektu oferujemy: stypendia stażowe, stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek, obiady, materiały dydaktyczne/szkoleniowe.

Do projektu zapraszamy:

kobiety i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu wielokrotnego wykluczenia:

 • osoby korzystając z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej określone w art.7ust. z dn.12.03.2004r.o pomocy społecznej

 • osoby o których mowa w art.1 ust.2 z dni 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym

w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami

 • osoby korzystające z PO PŻ

 • Kobiety

 • osoby o niskich kwalifikacjach

 

Na chwilę obecną planujemy 3 grupy w Białymstoku [jedna grupa - Recepcjonista z el. Kadr i płac, dwie grupy- Pracownik administracyjno – biurowy]

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 730 771 536 lub http://rmw-podlaskie.inspires.pl/

 

******

 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Białymstoku zaprasza do udziału w projekcie „Nowe horyzonty” i skorzystania z możliwości BEZPŁATNEGO uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

Projekt skierowany jest do osób po 30 roku życia, zamieszkałych na obszarze miasta Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

- osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin,

- ubogich pracujących (osób, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej),

- osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i cywilno-prawnych (osób, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % minimalnego wynagrodzenia).

Mieszkańcy Sokółki są kwalifikowani do udziału w projekcie W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI.

Osoby uczestniczące w projekcie mają możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniach zawodowych, otrzymają także stypendium za udział w szkoleniu, będą miały zapewnione bezpłatne badania lekarskie w poradni medycyny pracy, otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW na czas trwania szkolenia, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (wsparcie dotyczy mieszkańców powiatu białostockiego i sokólskiego), zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, obiady i serwis kawowy.

Aktualnie prowadzimy rekrutację uzupełniającą na szkolenia:

PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI, KADR I PŁAC Z ECDL (180 godz. + 50 godz. obsługi komputera)

w tym:

KADRY I PŁACE (80 godz.)

Program szkolenia:

 • Prawo pracy i inne akty prawne związane ze stosunkiem pracy.
 • Rozliczanie, dokumentacja, księgowa ewidencja wynagrodzeń oraz pozapłacowych świadczeń pracowniczych.
 • System ubezpieczeń społecznych w Polsce.
 • Obsługa programu Gratyfikant GT.
 • Obsługa programu Płatnik.

RACHUNKOWOŚĆ (100 godz.).

Program szkolenia:

 • Zasady rachunkowości.
 • Rachunkowość przedsiębiorstw.
 • Księgowość komputerowa.

PRACOWNIK BIUROWY Z ECDL(88 godz. + 50 godz. obsługi komputera)

Program szkolenia:

 • Organizacja pracy sekretariatu.
 • Wybrane zagadnienia z prawa pracy.
 • Prowadzenie dokumentacji finansowej.
 • Komputeropisanie metodą bezwzrokową.

NOWOCZESNY SPRZEDAWCA(80 godz., w tym 20 godz. z obsługi programu MS Excel)

Program szkolenia:

 • Rola i zadania sprzedawcy.
 • Struktura handlu.
 • Marketing w handlu.
 • Prawa i obowiązki sprzedawcy wobec klienta.
 • Negocjacje handlowe.
 • Zasady ekspozycji towarów.
 • Pojęcia rachunkowe w handlu.
 • Obsługa sklepu internetowego.
 • Obsługa kas fiskalnych.
 • Komputerowe prowadzenie sprzedaży i fakturowanie.
 • Obsługa programu MS Excel.

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE (CNC) Z ELEMENTAMI PROGRAMOWANIA I ECDL (170 godz.)

w tym:

 • zagadnienia teoretyczne – 30 godz.
 • szkolenie praktyczne – 140 godz.

Liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku zainteresowania szkoleniami o innej tematyce prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać na stronie www.twp.bialystok.pl (zakładka Szkolenia ze środków UE/Projekty w realizacji/Nowe horyzonty) oraz w Biurze Projektu w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 2.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego - tel. 85 74 35 106, 85 74 35 705 w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00.

Biuro Projektu:
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
Oddział Regionalny w Białymstoku
ul. Warszawska 2, 15-063 Białystok
tel. 85 74 35 106, tel./fax 85 74 35 705
www.twp.bialystok.pl

 

********

cis projekt

 

Centrum Integracji Społecznej PRZYSTAŃ w Łapach przedstawia ankietę zgłoszeniową do udziału w projekcie: pobierz

*****

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie oferuje możliwość uzupełnienia wykształcenia na poziomie szkoły podstawowej (kl. VII i VIII) - w formie przyuczenia do zawodu, oraz szkoły branżowej I stopnianauka zawodu.
Kształcimy i wspieramy wychowanie uczniów, którzy nie radzą sobie w środowisku lokalnym, nie realizują obowiązku szkolnego, pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych.
Kandydaci muszą mieć ukończony 15 (istnieje także możliwość rekrutowania osób, które nie ukończyły 15 roku życia – pod warunkiem, że ukończą 15 lat w tym roku kalendarzowym do 31.12.2020 ) i nieukończony 18 rok życia w chwili przyjęcia.
Przyjmujemy w zasadzie w ciągu całego roku szkolnego, każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie.
Zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz fachową opiekę nauczycieli, wychowawców, instruktorów ( poziom nauczania dopasowany indywidualnie do potrzeb i możliwości młodego człowieka) oraz wsparcie psychologa, terapeuty uzależnień, pedagoga.
W budynku Ośrodka znajduje się szkoła, doskonale wyposażone warsztaty szkoleniowo produkcyjne ( krawieckie, budowlane, fryzjerskie i gastronomiczne) oraz internat.
Uczestniczymy w programach Erasmus +. stażach zagranicznych POWER oraz innych wymianach międzynarodowych poszerzających umiejętności zawodowe.
 
Poniżej link ze szczegółami i dokumentami do pobrania na rok szkolny 2020/21.
https://podlaska.ohp.pl/wpis/69/rekrutacja-osiw-wasilkow
Nasz profil na FB. oczywiście zapraszamy do polubienia profilu i poszczególnych wpisów oraz udostępnianie wydarzeń dotyczących rekrutacji 
https://www.facebook.com/OSiWWasilkow/
Poniżej film prezentujący Ośrodek...od środka.
https://www.facebook.com/OSiWWasilkow/videos/415897362165715/
Serdecznie zapraszamy także do odwiedzenia Ośrodka ( jeśli to będzie możliwe). U nas dni otwarte trwają cały rok.
Pozdrawiam
Małgorzata Jarczewska
Kierownik OSiW w Wasilkowie
ul. Supraślska 21
16 - 010 Wasilków
tel.664 494 821

******

******

AKTYWNOŚĆ JEST KOBIETĄ!

W celu trwałego zwiększenia zdolności zatrudnieniowej Kobiet opracowano kompleksowy, zindywidualizowany program wsparcia: każda uczestniczka wypracuje z doradcą zawodowym IPD i przejdzie grupowy warsztat poradnictwa zawodowego. W celu uważnego przyjrzenia się własnym strategiom osiągania sukcesu i poznania technik aktywnego poszukiwania pracy będzie miała indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. 40 uczestniczek przejdzie szkolenie zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych. 36 kobiet odbędzie 3-miesięczne staże zawodowe, podczas których nabędzie doświadczenie zawodowe, a najbardziej aktywne - zostaną zatrudnione. Kobiety otrzymają spersonalizowaną opiekę, stypendia szkoleniowe i stażowe oraz możliwość zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia grupowe i staże. Wsparcie dostosowane jest do osób z niepełnosprawnościami.

Oferowane formy wsparcia dla każdej uczestniczki:
- opracowanie indywidualnych planów działania przez doradców zawodowych
- 5-dniowe warsztaty poradnictwa zawodowego „KROK DO AKTYWNOŚCI"
- bezpłatne kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Beneficjentek
- stypendia szkoleniowe dla uczestniczek kursów zawodowych
- indywidualne pośrednictwo pracy
- płatne 3-miesięczne staże zawodowe (1017,40 PLN za każdy miesiąc)


Uczestniczki nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.
Ponadto oferujemy zwrot kosztów dojazdu na wsparcie grupowe, kursy zawodowe oraz staże.


Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami są przyjmowane w Biurze Projektu przy ul. Legionowej 30 lok. 205 w Białymstoku w godz. 9.00-15.00.

Regulamin projektu (do pobrania)

Karta zgłoszeniowa (do pobrania)

ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ! - 85 746 40 50

***

formularz zgłoszeniowy do pobrania (pdf)

***

***

DROGIE MAMY, MAMY COŚ DLA WAS!