Projekty BOF


Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” przesyła informacje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu pt. „Mieszkalnictwo wspomagane”.

W ramach realizowanego projektu dla uczestników projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
• możliwość czasowego zamieszkania w świeżo wyremontowanym i kompletnie wyposażonym mieszkaniu wspomaganym;
• zapewnienie warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz pomoc w integracji ze społecznością lokalną poprzez zapewnienie wsparcia następujących osób:  
   - opiekuna mieszkania,
   - asystenta osobistego,
   - psychologa,
   - psychiatry.

Wsparcie będzie realizowane w trzech etapach:
• etap dopasowania - warsztaty diagnozujące w Białymstoku oraz poza Białymstokiem,
• etap treningowy - określenie celów oraz indywidualnego planu działania; usługi asystenckie z użyciem metody treningu aktywności w mieszkaniach wspomaganych, przy wsparciu kadry specjalistów,
• etap usamodzielnienia - realizacja celów określonych na etapie treningowym
• w mieszkaniach wspomaganych zawartych w indywidualnym planie usamodzielnienia przy wsparciu kadry specjalistów.

Projekt jest adresowany do:
- osób pełnoletnich,
- zamieszkałych na terenie gmin: Białystok, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Czarna Białostocka, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów,
- posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Rekrutacja odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok – II piętro- nad pizzerią, w godz. 8:00-16:00.

I tura rekrutacji potrwa od 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 602 740 200

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Mieszkalnictwo wspomagane” dostępny jest na stronie: https://mydlainnych.pl/mieszkania-wspomagane-2021-2023/

Projekt pn. „Mieszkalnictwo wspomagane” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9.4 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czas trwania projektu: od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r.

Celem Projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych na obszarze BOF poprzez utworzenie mieszkań wspomaganych dla 10 (7K, 3M) osób z niepełnosprawnościami w okresie 01.05.2021 r. – 30.04.2023 r.
 
ulotka w formacie pdf

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie
od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania GOPS w Turośni Kościelnej będzie pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 
W przypadku konieczności osobistego kontaktu z GOPS w Turośni Kościelnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.