Dokumenty do pobrania


Podanie o wydanie zaświadczenia pobierz

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania pobierz

POMOC SPOŁECZNA:

Podanie o pomoc pobierz

Oświadczenie  pobierz

Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie/wynagrodzeniu pobierz

Wniosek o zmianę numeru konta pobierz

ŚWIADCZENIA RODZINNE:

Oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności karnej pobierz

Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie pobierz

Wniosek o zmianę numeru konta do wypłaty świadczeń pobierz

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE:

Pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - NIEBIESKA KARTA B pobierz

 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego pobierz

 

DODATEK OSŁONOWY

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego pobierz

DODATEK WĘGLOWY

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego pobierz

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Wniosek o wypłate dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła pobierz

 DODATEK ELEKTRYCZNY

Wniosek o dodoatek elektryczny pobierz

WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

(Wnioski do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, ul. Waryńskiego 32A)

Oświadczenie o miejscu stałego pobytu

rozmiar: 19.81 KB DOCX pobierz

Wniosek i zaświadczenie lekarskie dorośli pdf.pdf

rozmiar: 432.54 KB PDF pobierz

Wniosek i zaświadczenie lekarskie dzieci pdf.pdf

rozmiar: 519.14 KB PDF pobierz

Zaświadczenie o niemożności przybycia.doc

rozmiar: 33.5 KB DOC pobierz

  

POMOC OBYWATELOM UKRAINY

Wniosek oświadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi  pobierz

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie
od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania GOPS w Turośni Kościelnej będzie pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 
W przypadku konieczności osobistego kontaktu z GOPS w Turośni Kościelnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.