Zamówienia publiczne


DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W ROKU 2019 NA TERENIE GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

W dniu 27.12.2018r zakończono przyjmowanie zapytań ofertowych. Z pośród nadesłanych zgłoszeń została wybrana najbardziej korzystna oferta.


 

DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W ROKU 2017 NA TERENIE GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

 

 


USŁUGI OPIEKUŃCZE W ROKU 2017 WYKONYWANE NA TERENIE GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

Zaproszenie do złożenia ofert - Dokumenty do pobrania pobierz

Formularz ofertow pobierz

 


DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W ROKU 2014 NA TERENIE GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

Numer ogłoszenia: 495288-2013; data zamieszczenia: 02.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi -Dokumenty do pobrania pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dokumenty do pobrania pobierz 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz


DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W ROKU 2013 NA TERENIE GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

Numer ogłoszenia: 509074 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi -

Dokumenty do pobrania pobierz 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumenty do pobrania pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz 

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie
od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania GOPS w Turośni Kościelnej będzie pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 
W przypadku konieczności osobistego kontaktu z GOPS w Turośni Kościelnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.