Zamówienia publiczne


 

Zaproszenie do złożenia ofert

      Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2023 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023:http://bip.ug.turosn.wrotapodlasia.pl/prze_aktual/swiadczenie-uslug-asystenta-osobistego-osoby-niepelnosprawnej-w-2023-r-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023.html?vid=1154510     

      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej zaprasza do zgłoszenia ofert cenowych na Wykonywanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego świadczonych dla klientów GOPS w Turośni Kościelnej na terenie gminy Turośń Kościelna na rok 2022 r. - NIEAKTUALNE