Świadczenie wspierające - zmiany od stycznia 2024 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej informuje, że na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku (Dz. U z 2023r. poz. 1429) od 1 stycznia 2024 roku zostały wprowadzone zmiany dotyczące dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

 • wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia tj. świadczenia wpierającego kierowanego bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 r. życia.
 • zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
 • likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 Osobami uprawnionymi do ww. świadczenia wspierającego będą osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie 70 - 100 pkt.

Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (w formie decyzji), natomiast przyznawanie i wypłacanie świadczeń na podstawie ww. decyzji będzie miało miejsce na wniosek osoby z niepełnosprawnościami lub jej przedstawiciela, złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa o świadczeniu wspierającym wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. z pewnymi wyjątkami:

 • od 1 stycznia 2024 r.  świadczenie wspierające  będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
  z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 87 do 100 pkt, 
 • od 1 stycznia 2025 r. świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
  z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 78 do 86 pkt,
 • od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
  z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 70  do 77 pkt.

Więcej informacji jest dostępnych w zakładce o świadczeniu wspierającym