Wsparcie i terapie uzależnień


Choroba alkoholowa to problem wielu rodzin w Polsce. Cierpią sami alkoholicy, ale oprócz nich cierpią również osoby z ich najbliższego otoczenia – rodzina, przyjaciele, pracodawcy i… Można by długo wymieniać, a lista na pewno szybko się nie skończy.

Jak radzić sobie z piciem bliskich osób można dowiedzieć się na spotkaniach Grup Rodzinnych Al-Anon. Członkowie tych grup spotykają się w całej Polsce i na świecie. Dzielą się wówczas swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją w pokonywaniu codziennych trudności. Na tych spotkaniach zwanych mityngami nikt nikomu nie udziela rad, nie poucza, nie polemizuje, a wszyscy zobowiązani są do zachowania anonimowości – co gwarantuje poczucie bezpieczeństwa.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani problematyką i chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Grup Rodzinnych Al-Anon, prosimy o kontakt:

telefon do regionu: 791 032 102
e-mail: region_podlaski@al-anon.org.pl

Kleosin, grupa „Wenus”
ul. Zambrowska 24
Zakon Werbistów (wejście do piwnicy od strony garaży)
wtorek, godz. 18:00 – 20:00 (4)

Łapy, grupa „Blask”
Gimnazjum nr 1
ul. Matejki 19
poniedziałek, godz.17:00 (ost.)

Białystok, grupa „Jutrzenka”
Klub Abstynenta „Krokus”
ul. Jagienki 4 (nad sklepem „Arhelan”)
środa, godz. 18:00 (3)
Spotkania odbywają się hybrydowo tj. w realu i przez telefon
pod nr 799365365 kod 09192939

Białystok, grupa „Zorza”
Klub Abstynenta „Krokus”
ul. Jagienki 4 (nad sklepem „Arhelan”)
poniedziałek, godz. 18:00 (1)

Cyfra lub litery przy dniu spotkań oznaczają kolejny tydzień, w którym mityng w danym miesiącu jest otwarty, pozostałe to spotkania zamknięte,
np.: wtorek – 18:30 (2), drugi wtorek miesiąca – mityng otwarty;
wtorek – 18:30 (ost.), ostatni wtorek miesiąca – mityng otwarty.

więcej informacji na stronie https://al-anon.org.pl/

******

Informacja przeznaczona dla osób g/Głuchych i słabosłyszących, poszukujących
pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu

„Anonimowi Alkoholicy oferują spotkania online dla osób g/Głuchych tłumaczone na polski język migowy (PJM) oraz osób słabosłyszących z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie http://www.glusi-aa.pl".

Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z Zespołem AA ds. Osób g/Głuchych i Słabosłyszących. tel. 660 467 849 mail: kontakt.aa.glusi@gmail.com

Informacja o Wspólnocie oraz zaproszenie-film :
https://www.youtube.com/watch?v=3b8xVmWPaYs&feature=emb_logo&ab_channel=AnonimowiAlkoholicy