Klub Seniora

Turośń Kościelna
więcej

Program 500+

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.
więcej

 

Strona główna


 

Serdecznie witamy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Turośni Kościelnej

 

Dane adresowe

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marlena Banel
Pracownicy socjalni
mgr Anna Witowska, mgr Monika Lulko
Asystent rodziny
mgr Magdalena Żukiewicz
Świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny
mgr Ewa Jakim
Fundusz Alimentacyjny, Program "Dobry Start"
mgr Elżbieta Kowalczuk
Świadczenia wychowawcze, stypendia
mgr Karolina Gościło
Księgowość
mgr Irena Walko
 
 

 

Ostatnie aktualności

Senior +

Nowo powstały Klub Seniora w Gminie Turośń Kościelna, serdecznie zaprasza osoby w wieku emerytalnym do uczestnictwa w spotkaniach, które rozpoczynają się o godzinie 12:00 w każdy czwartek w Budynku Świetlicy Wiejskiej w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109.

Aktywność jest kobietą

ZAPRASZAMY KOBIETY 30+ DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM PROJEKCIE

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: 85 715 80 19

- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez GOPS danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_ops_turosn_koscielna@podlaskie.pl

- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez GOPS.

- W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.

- W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.

- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.

- Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.

- Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.

- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.