Klub Seniora

Turośń Kościelna
więcej

Harmonogram składania wniosków

Kiedy składać wnioski? Opracowaliśmy harmonogram ułatwiający zapamiętanie potrzebnych dat.
Zobacz harmonogram

 

Strona główna


Serdecznie witamy na stronie internetowej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

Dane adresowe

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marlena Banel
Pracownicy socjalni
mgr Anna Makarewicz,
mgr Monika Lulko
Fundusz Alimentacyjny, Stypendia szkolne
Weronika Zimnoch
 
 
 
Świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny
mgr Ewa Jakim
Kierownik Klubu Senior+
mgr Maria Busłowska
 
 
Księgowość
mgr Elżbieta Kowalczuk
 
 
Asystent Rodziny
Agnieszka Kiercul
 
 

Ostatnie aktualności

Bon energetyczny
Zmiana zasad przyznawania świadczeń obywatelom Ukrainy

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: 85 715 80 19

- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez GOPS danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych- Panem Stanisławem Sakowicz za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_ops_turosn_koscielna@podlaskie.pl

- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez GOPS.

- W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.

- W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.

- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.

- Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.

- Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.

- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

Pliki do pobrania