GOPS w Turośni Kościelnej

Serdecznie zaprasza do udziału w akcji
Radosna Skarpeta

Harmonogram składania wniosków

Kiedy składać wnioski? Opracowaliśmy harmonogram ułatwiający zapamiętanie potrzebnych dat.
Zobacz harmonogram

Klub Seniora

Turośń Kościelna
więcej

 

Strona główna


 Serdecznie witamy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Turośni Kościelnej

Dane adresowe

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marlena Banel
Pracownicy socjalni
mgr Anna Witowska,
mgr Monika Lulko,
mgr Maria Busłowska
Asystent rodziny
mgr Magdalena Żukiewicz
Świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny,
mgr Ewa Jakim
Świadczenia wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny, Stypendia szkolne
mgr Karolina Gościło
Księgowość
mgr Elżbieta Kowalczuk
 
Kierownik Klubu Senior+
mgr Maria Busłowska
 

Ostatnie aktualności

Radosna Skarpeta
Akademia Rodzica w ZSTK

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: 85 715 80 19

- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez GOPS danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych- Panem Stanisławem Sakowicz za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_ops_turosn_koscielna@podlaskie.pl

- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez GOPS.

- W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.

- W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.

- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.

- Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.

- Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.

- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie
od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania GOPS w Turośni Kościelnej będzie pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 
W przypadku konieczności osobistego kontaktu z GOPS w Turośni Kościelnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.